Gelijk hebben en gelijk krijgen - Module PII-1
  • Wat doen vertrouwd adviseurs anders
  • Krachtenvelden analyseren
  • “Push” en  “Build” als uitgangspunten voor overtuigen
  • Het opbouwen van draagvlak bij stakeholders
  • Het bouwen van leidende coalities 
  • Werken in netwerken: Hoe werk ik aan relaties in mijn netwerk
  • Interpersoonlijke vaardigheden voor MBTI type en beïnvloeden

ik heb interesse