Nieuwsbrieven
Structure follows Strategy? 10 May 2023
Strategie gaat over veranderen, transformeren zelfs. Structuur gaat over ordening en vastzetten, terwijl we beweging zoeken, versnelling zelfs. Hoe doe je dit dan ... 'structure follows strategy'? Lees eens ff mee ...
N96-STRUCTURE-FOLLOWS-STRATEGY.pdf
De zoektocht naar Excellence in organisaties 1 February 2023
De zoektocht die “Excellence” heet, is bovenal gewoonte en attitude. Excellence gaat meer over gewoontes dan over het hebben van het succes zelf. Het is meer het patroon van handelen vanuit de innerlijke overtuiging en intrinsieke wil. Wat een moeilijk begin van deze tekst over een onderwerp dat toch eigenlijk “normaal” is … je beste beentje voor zetten, dat constant doen en waar mogelijk verder verbeteren. We dachten dit onderwerp bij de start van een nieuw jaar eens nader te duiden.
N95-DeZoektochtdieExcellenceheet.pdf
Voor je eigen ogen alleen kun je cultuur veranderen 16 November 2022
Vertrekpunt: De ruimte die de CEO geeft, bepaalt het kader waarbinnen wordt gehandeld. Het laagste niveau in gedrag dat de CEO tolereert, bepaalt het gedrag dat door een groep in stand wordt gehouden.
N94-Cultuurverandering.pdf
Persoonlijk Ontwikkelplan: Continue evaluatie met jezelf door de jaren heen ... 29 September 2022
Persoonlijke Ontwikkeling is een continu proces. Je kunt dat heel goed doen door er steeds evaluerend bij stil te staan. Liefst meerdere keren per jaar. Altijd is het een bezigheid voor de meeste professionals op het einde van het jaar ... plannen maken voor het komende jaar ;-) Een leerjournaal bijhouden helpt dan. Zo heb ik zelf nog alle leerplannen, evaluatienotities van de afgelopen 40 jaar bijenkaar in een mapje. De rode draad tekent zich steeds sterker af. Wat kan ik echt heel goed en wat is een aandachtspunt. Waar heb ik enorme stappen gezet en wat is niet echt van de grond gekomen. Zie hier een handzame handleiding om je verder op weg te helpen.
N93-PersoonlijkOntwikkelPlan.pdf
TEAMS als CONSENSUSMACHINES 22 December 2021
Groepen zijn in staat om beslissingen te nemen, die je individueel nooit zou hebben genomen. Ze nemen aanzienlijk extremere standpunten in dan individuen, door elkaar ‘op te zwiepen’, door zich te scharen achter de sterkte mening vaak van de sterkste informeel leider. Consensus voelt lekker voor mensen in een team. Het sluit de rijen, geeft gevoel van macht en maakt dat je het gelijk aan je zijde voelt omdat je steun hebt van je teamleden.
N92-TEAMS-ALS-CONSENSUSMACHINEES.pdf
Kritisch denken versterken in je team 21 December 2021
Echt goed samenwerken in teams is een concurrentiemiddel! Een team is daarbij ook kritisch op zichzelf, op hun werk en op hun rol in de keten. Investeer in je team door het eigen kritische vermogen te versterken, elke dag opnieuw. Het is de moeite waard!
N91-KRITISCH-DENKEN-VERSTERKEN.pdf
Feedforward 26 February 2021
Feedback is altijd lastig te ontvangen en meestal subjectief gegeven. Dat kan ook anders zo weten we inmiddels. Dat leren toepassen is de kunst van iedere teamplayer!
N90-Feedforward.pdf
Leiders zijn VerhalenVertellers 11 January 2021
"Een goed verhaal wint het altijd van de argumenten". In welke sector je ook werkt, het gaat altijd om mensen, mensen en mensen. Het echte verhaal van organisaties zit in mensen, hun passie, hun ervaringen, hun beleving.
N89-LeidersZijnVerhalenvertellers.pdf
Video Vergaderen: 5 praktische tips 17 April 2020
Omdat video conferencen ineens veel gebruikt wordt, zie je dat mensen er nog onwennig in zijn en er nog niet voldoende aan gedacht hebben hoe ze overkomen op beeld. Vaak zie je nog opstellingen van PC en camera waarbij meer plafond dan gezicht te zien is, kijk je de mensen in de neusgaten ;-) en zitten mensen veel te dicht op de camera. Dit leidt de anderen meer af dan dat het bijdraagt.
N88-VoorbereidingVideoConferencing2.pdf
Professionals Ontwikkelen Zichzelf 1 April 2020
De echte professionals herken je aan hun leergierigheid en de wijze waarop ze over “hun vak” spreken. Vakmensen zijn het. Ze willen het vak kennen, beheersen, beter maken en zichzelf overtreffen. Professionals hebben een oog voor “gepruts” en willen daarmee afrekenen. Ze leren van anderen, maar dan slechts wanneer ze respect hebben voor de ander als vakman .
N87-ProfessionalsOntwikkelenZichzelf.pdf
Waarom de toespraak (over Covid-19 Virus) van Premier Rutte goed ontvangen wordt. 21 March 2020
Juist nu, in een moeilijke tijd in ons land, wordt er gesproken, zelfs door zijn politieke tegenstanders, over de toespraak die 'staatsmanschap' uitstraalt. Hoe leiders hun mensen toespreken is in deze fase namelijk cruciaal. Omdat dit ons vakgebied is, schrijven we er graag iets over.
N86-ToespraakRutte.pdf
Kruip in de huid van ... 3 March 2020
We zien met regelmaat een verschil in begrip tussen managers en hun vaktechnische professionals. Of het nu actuarissen zijn bij een uitvoeringsorganisatie, of een IT specialist bij een softwarehuis, of een bouwkundig specialist bij een bouwfirma ..., het misverstand ligt op de loer. En dan zeg ik het hier nog vriendelijk. Vaker zijn er verwijten over en weer omdat de manager en de professional in verschillende werelden werken. En daar hebben ze hun eigen werldbeeld bij. We geven hieronder een paar voorbeelden. Je zult het onmiddellijk herkennen, ook al is het wat karikaturaal. Het begrijpen van dit fenomeen, is de eerste stap in verbeterde afstemming en onderling begrip. Dus kruip eens in de huid van ...
N85-Kruipindehuidvan.pdf
Leren Samen te Werken 12 December 2019
Een heel belangrijke rol van jou als manager is het bevorderen van de samenwerking. Dat kunnen de meeste mensen van nature al goed en vaak moet je ze er ook nog iets bijleren. Voordoen helpt natuurlijk, maar vaardigheden aanleren is eveneens nodig. Uiteraard meer voor de een van de ander, maar toch, het is een groot onderschat onderwerp. Als er namelijk iets niet zo lekker loopt in de organisatie zeggen mensen altijd dat het aan twee dingen ligt 1) de communicatie en 2) de samenwerking. En die hangen natuurlijk direct samen. Dus wat kun je doen om samenwerken te bevorderen?
N84-LERENSAMENTEWERKEN.pdf
In je kracht blijven tijdens een belangrijk gesprek. 22 May 2019
Herken je de volgende situatie. Je hebt een gesprek waar veel van af hangt, waar je zelfs een beetje tegenop ziet, je bereidt het extra goed voor en toch …. loopt het niet zoals je zou willen. De ander, je baas, de directie, de klant, neemt het initiatief binnen enkele minuten weer van je over en je weet even niet meer hoe terug te schakelen naar jouw eigen standpunt en inzet.
N83-N6N26-Injekrachtblijvenineengesprek.pdf
Welke 7 dingen zou mijn oudere-IK mijn jongere-IK adviseren? 22 May 2019
Wanneer je al een tijdje meeloopt in het leven en een flink deel van het werkzame leven hebt doorgemaakt, dan kijk je steeds vaker eens even terug. Wat heb ik bereikt, wat heb ik geleerd, waar beleef ik plezier aan, waarvan heb ik spijt en waar heb ik mijn beste periode gekend en waarom was dat zo. Dergelijke vragen herken je ongetwijfeld, omdat ze op elke leeftijd wel voorkomen.
N82-WatzouikmijnJONGE-IKzeggen.pdf
People do not leave bad companies, good people leave bad managers. 4 May 2019
'Motivatie van je mensen komt niet uit een potje', maar is een heel persoonlijke ervaring, gedreven door onze leefomstandigheden, onze persoonlijke voorkeuren, onze waarden en persoonlijkheid, onze behoeften. Als manager zijn er een paar min of meer 'vergeten' manieren om aan deze motivatie van je mensen dagelijks te werken.
N81-51-DagelijksMotiveren.pdf
WENDBARE, INNOVATIEVE, TOEKOMSTVASTE ORGANISATIES 2 March 2019
Hoe bouw je die? Nou, zeggen veel sprekers op grote congressen en seminars dan … dat betekent dat je een scherpe neus hebt voor ontwikkelingen in de markt, dat je snel je strategie aanpast, dat je continu bezig bent met waarde toevoegen, dat je snel beslissingen neemt en een platte organisatie hebt met ondernemende mensen die goed samenwerken. En vervolgens worstelt vrijwel iedereen bij thuiskomst van een dergelijk seminar met de vraag … in vredesnaam waar begin ik …? We zetten het hier voor je op een rij.
N80-WendbareOrganisatiesBouwen.pdf
Open brief: Hallo Kees, Beste Manager 5 January 2019
De woorden “tijd en tijdgebrek”, noemde jij regelmatig in onze managementsessie vorige week en ze zitten nog in mijn hoofd. En ik herinner ook de woorden “behoefte aan rust en focus” die van jou kwamen. Ik meende ook te zien dat je wat vermoeid was.
N79-HalloKeesBesteManager.pdf
Beter, Geweldig, Makkelijk. 24 October 2018
Beter Presteren, Geweldig Samenwerken en Makkelijk Veranderen. Deze drie, Beter, Geweldig, Makkelijk, zijn ‘de heilige graal’ in organisaties. Waar de ene kant van de bedrijvigheid in Nederland het geweldig doet, waar het groeit en innoveert en waar ze bezig zijn met de vraag ‘hoe kom je aan goede mensen...’, is de andere kant aan het reorganiseren en aan het bedenken ‘hoe netjes van mensen af te komen’ met name in de financiële sector, waar de digitalisering de bedrijfstak op de kop zet. En jij wordt als manager betaald om in deze omgeving succesvol te zijn met je afdeling en bedrijf.
N78-Beter-Geweldig-Makkelijk.pdf
5 vaardigheden die zeer gevraagd zijn in 2020. 28 June 2018
We geven je hier een beschrijving van vaardigheden waarnaar in 2020 een grote vraag zal zijn. Waar nu al een sterk toenemende vraag naar is.
N77-Professionals2020.pdf
DO'S AND DONT'S FOR GOOD COACHING 16 May 2018
We hebben allemaal wel eens behoefte aan raad, aan advies aan coaching. Soms vragen we een vriend of een vriendin en zakelijk vaak een collega, je manager of een professional. Vooral als je er even niet zo goed meer uitkomt of wat grotere leervragen hebt, leidt dat vaak tot een paar gesprekken. Coaching en Mentoring noemen we dat. Het maken van een paar goede afspraken daarbij is verstandig. Zie hier een aantal tips, want zo haal je er vaak meer uit!
N76-Do'sAndDon'tsForGoodCoaching.pdf
De Empathische Valkuil. 7 April 2018
Emotionele intelligentie en een groot empathisch vermogen heeft veel voordelen. En een valkuil … waarmee je kunt leren omgaan. Emotioneel sociale intelligentie is de grootste voorspeller van succes in het leven, in het zakelijk leven zeker ook, aldus de wetenschapper en auteur op dit terrein Daniel Goleman . Want je voelt sneller aan wat er speelt tussen mensen.
N75-EQ-DeValkuil.pdf
VEERKRACHT. 2 February 2018
Ieder mens heeft een ‘ingebouwde veerkracht’ om weer overeind te krabbelen als je valt, als je mentale tegenslag hebt, als je er emotioneel even doorheen zit, als je nare dingen meemaakt. Zo optimistisch zijn onze hersenen van nature, zou je kunnen zeggen.
n74-veerkracht.pdf
Geniet van goede wijn 13 December 2017
Met de komende feestdagen drinken we bij lunch en diner veelal wijn en meestal kopen of krijgen we wat betere flessen dan door de rest van het jaar. Goede wijn op een goede manier genieten is ook een levenskunst. Met mate uiteraard, dan is dat gezegd ... en met aandacht.
n73_geniet_goed_van_goede_wijn.pdf
INVLOEDRIJKE EXPERTS. 15 November 2017
De meesten van jullie kennen het concept van de vertrouwde adviseur, hoe je je als professional van expert kunt ontwikkelen tot vertrouwd adviseur door onder meer vaker processturing en regievoering toe te passen. Maar lang niet iedere professional vindt dit leuk of ziet zich dat doen. Het hoeft ook helemaal niet, het een is niet beter dan het ander. Je toegevoegde waarde vergroten voor de organisatie daarentegen wil vrijwel iedereen wel graag.
n72-invloedrijke_experts.pdf
IMPACT HEBBEN = POWER. 27 October 2017
Mensen met impact hebben natuurlijk overwicht op een groep, in een afdeling of samenwerkingsverband. "Er komt iemand binnen", zeggen we wel. Dat heeft te maken met een onmiddellijke reactie van ons brein om mensen die impact hebben. Vaak hebben mensen dat van nature. Wanneer je ze goed bestudeert, zie je bepaalde kenmerken terug die van belang zijn als jij ook aan Impact wilt winnen.
n71-impact.pdf
Waarom we wel weten wat goed is, maar er niet toe komen? 6 September 2017
"Doing what is obvious, is not so easy", zegt David Maister in zijn boek Strategy and the Fat Smoker, waarin hij de vergelijking maakt tussen invoering van strategie, beleid en werkafspraken en het gedrag van de veel te dikke roker. We weten wat goed is en wat niet. We weten hoe gezonder te eten, te leven. En toch valt het ons moeilijk daar consequent naar te handelen, ... toch valt het ons moeilijk onze voorgenomen strategie uit te voeren.
N70-Weten-Doen%20kloofInclLeefregels%20Organisatie.pdf
Werkdruk en Emotionele Stabiliteit 25 July 2017
OVER HET MANAGEN VAN JE MENTALE ENERGIE. Is werk voor jou 'flow' of 'stress'. Hoe houd je overzicht. Hoe werkt dat in ons brein eigenlijk.
N69-WerkdrukEmotioneleVitaliteit.pdf
Efficiënte organisaties 6 June 2017
Waarom ons brein het noodzakelijk maakt efficiëntie te organiseren,
want vanzelf doen we het niet.

Veel managementbesluiten worden groots uitgedacht waarna de praktische implementatie en projectmatige uitvoering vaak toch nog mis loopt.
N68-Efficientie-Consequenthandelen-Verspilling.pdf
Emotionele stabiliteit 8 May 2017
Hoe emotioneel stabiel ben ik?
Vind je jezelf emotioneel stabiel?
Hoe belangrijk is het voor je welzijn om emotioneel stabiel te zijn?
N67-EmotioneleStabiliteit.pdf
Daadkrachtig adviseren 1 March 2017
...ook hier blijkt voorbereiding het halve werk
Onlangs kwam advocatenserie SUITS weer eens langs op Netflix. De populaire, uiterst scherpe advocaat Harvey Specter speelt hier de centrale rol. Blakend van zelfvertrouwen en zo scherp als een mes.
N66-Daadkracht-in-advisering.pdf
Evaluaties voor jezelf en voor je manager 19 January 2017
December en januari zijn dé maanden voor evaluaties.
Terugkijken, proberen te leren en vooruitkijken om nieuwe doelen te stellen. Iedereen heeft periodiek te maken met evaluatiegesprekken: jijzelf, jouw teamleider, manager, jouw directeur, jouw RvB-lid, iedereen!
N65-Evaluaties_aangepast.pdf
Leren onder druk 14 December 2016
Leren doe je beter je leven lang.
Evaluatiegesprekken zijn vaak bedoeld om van te leren', zeggen we dan op het einde van het jaar. Laten we dat dan maar eens bewust proberen te doen. Leren is leuk. Leren is spannend.
N64-Leren.pdf
Echte Klantvoordelen? 16 November 2016
Nodig bij fusies, samenvoegingen, ketenvorming.
Veranderen is een constante in ons leven geworden. Waar we overigens een hoop last van kunnen hebben, als we niet uitkijken....
N63-EchteKlantVoordelen.pdf
De beste versie van jezelf. 5 July 2016
"We hebben allen een eigen marshmallow!"
Margriet Sitskoorn stelt dat wij allemaal één of meer 'marshmallows' hebben: dingen die we moeilijk kunnen weerstaan en die onze lange termijn doelen ondermijnen.
N61-DeBesteVersieVanJezelf-MargrietSitskoorn.pdf
De witte en de zwarte wereld. 30 May 2016
"Alles willen begrijpen?"
In onze huidige wereld willen we alles kunnen begrijpen, verklaren en vervolgens sturen en beheersen. Vroeger waren we bang voor 'de donder', omdat we niet wisten dat onweer geen goddelijke activiteit maar een natuurkundig verklaarbaar verschijnsel is.
N60-DeWitteEnDeZwarteWereld.pdf
Johan Cruijff de professional. 4 April 2016
"Helpen van mensen die hun vak verstaan doe je niet door in de weg te lopen
maar vooral door ruimte te geven"

Motivatie is een woord waar ik niet van hou...
"Je gaat het pas zien als je het door hebt" is de titel van 't boek van Pieter Winsemius over Johan Cruijff's inzichten in leiderschap. Johan heeft een "vertaler" nodig. Niet omdat hij het niet snapte, maar omdat hij de woorden niet gebruikte die bij managementliteratuur hoorden...
N59-14Cruijff_De_Professional.pdf
Waarom is Google zo succesvol. 3 March 2016
Hoe ontwikkel je de beste technici? Is er een rol voor managers?
Leren van andere bedrijven blijft interessant. Dit keer proberen we iets te leren van Google.
Zolang je maar begrijpt dat kopiëren niet helpt. Wel helpt het je te laten inspireren om een toepassing op maat in jouw bedrijf te creëren.
N58-Waarom_is_Google_zo_succesvol.pdf
Beoordelingen nieuwe stijl. 3 February 2016
Jaarlijks doelen stellen en beoordelen is te traag, te tijdrovend...
...en een proces dat te ver van de snelle praktijk staat.
Waarom het systeem van "beoordelingen" in veel organisaties verandering behoeft.
N57-BeoordelingenNieuweStijl.pdf