Meten is weten


De effectiviteit van je jezelf en je organisatie verbeteren, beter met elkaar samenwerken als team, reorganiseren, zelfsturend vermogen vergroten, maar hoe? Wij ondersteunen uw organisatie toppresterend te maken, langs bewezen principes.

Essentieel daarbij is een diepgaand inzicht in de huidige situatie. Wat is de huidige stand van zake waar het gaat om competenties, om samenwerking binnen een team en als verschillende organisatie-onderdelen met elkaar. Dit noodzakelijke inzicht kan worden verkregen door de verschillende online enquêtes die hun nut in de praktijk al vaak hebben bewezen.

Deelnemers aan onze enquêtes ontvangen per e-mail een uitnodiging om de vragen online te beantwoorden. Zie hieronder een toelichting bij de verschillende enquêtes.

 
SITUATIONEEL LEIDERSCHAP
"Inzicht krijgen in situationeel leidinggeven"
Een leidinggevende ziet zich in de praktijk van alle dag telkens geplaatst voor keuzemogelijkheden waarbij de vraag zich opdringt welke stijl van leidinggeven onder gegeven situatie optimaal is.
Doelgroep
Leidinggevenden en (als respondent) zij die van hem/haar leiding krijgen.
Bron van de enquête
Model van Hersey and Blanchard
VRAGENLIJST TEAMS
"Op basis van de vijf 'Lencioni-kenmerken"
Teamontwikkeling vraagt continue sturing, omdat teams de neiging hebben terug te vallen en dysfunctioneel te raken. Om snel en doeltreffend inzicht te verkrijgen in de status van jouw team is een eerste check via de hier beschikbare vragenlijst een praktisch start.
Doelgroep
Mensen die met elkaar samenwerken in een team.
Bron van de enquête
NLP school, 2011, gebaseerd op Patrick Lencioni 'The five dysfunctions of teams', 2002
INVENTARISATIE COMPETENTIE BESTUURDERS
"Deskundig en competent pensioenfondsbestuur"
De Pensioen Federatie geeft duidelijke aanbevelingen op het gebied van kennisniveau en vaardigheden waaraan leden van een pensioenfonds dienen te voldoen. Overeenkomstig deze aanbevelingen biedt Envisioning aan deze besturen de mogelijkheid om het actuele competentieniveau vast te stellen. Door middel van een uitgebreide enquête kunnen de bestuursleden hun eigen competenties aangeven. Daarnaast wordt aan medebestuurders en overige relaties gevraagd dit voor hen te doen.
Doelgroep
Bestuursleden van Pensioenfondsen.
CULTUURMETING
"Onderzoek naar Organisatie ontwikkeling"
Hoe gaan wij met elkaar om in onze organisatie? Wat is ons prestatieniveau? Hoe worden wij geïnformeerd en gemotiveerd? Dit zijn enkele vragen uit de online enquête die Envisioning beschikbaar heeft voor die bedrijfs- en overheidsorganisaties die diepgaand inzicht willen hebben in hun cultuur.
Doelgroep
Teamleiders en -leden binnen bedrijfs- en (semi)overheidsorganisaties.
EQ ZELFMETING
“EQ ontwikkelen dat kan..."
...het begint met de zelfmeting: waar sta ik? EQ is een van de beste voorspellers voor succes in het leven, zowel zakelijk als privé. Het is derhalve helpend om de aspecten die EQ bepalen te doorgronden en te zien waar je zelf staat.
Doelgroep
Individuele leden van een team of een organisatie.
LEVERANCIERSBEOORDELING
"Worden de gemaakte afspraken na gekomen..."
...wordt er een prestatie geleverd zoals die is overeengekomen? Een diepgaand onderzoek naar de prestaties van een leverancier geeft uw organisatie inzicht en antwoord op de vraag of de juiste keuze van leverancier is gemaakt, dan wel of er andere keuzes gemaakt dienen te worden. Hoe tevreden zijn we eigenlijk?
Doelgroep
Elke organisatie die diensten of goederen betrekt van derden.