Zelfsturend vermogen vergroten - Module OI-1
  • Het vergroten van zelfsturend vermogen is de sleutel voor platte organisatiestructuren
  • Hoe werk ik aan eigenaarschap, ondernemerschap en lef in een organisatiestructuur die momenteel nog bureaucratisch is gevormd

Wendbaar worden als organisatie - Module OI-2
  • Organisaties moeten leren omgaan met een complexe werkelijkheid die continue aanpassing vraagt, wendbaarheid wordt daarmee een concurrentiewapen
  • Wat doen organisaties die wendbaar zijn
  • Hoe kan ik als leider dat proces sturen

ik heb interesse