Strategievorming - Module LIII-1 
 • Strategie, missie en visie en doelen: hoe kom je tot de kern
 • Het strategievormingsproces: hoe betrek ik mijn mensen
 • Do’s en don’ts

Organisatiediagnose - Module LIII-2
 • Het zicht krijgen op veranderingsbehoeften en belangrijker nog de aangrijpingspunten om een verandering te beginnen
 • Het diagnoseproces: organisaties en gedrag van organisaties
 • Wijze van diagnose stellen langs verschillende organisatiekundige invalshoeken

'MBA in one day' - Module LIII-3
 • Zicht op de hedendaagse leiderschapsagenda en hoe richting te geven aan organisaties in verandering
 • Het leiderschapsmodel gericht op het creëren van performance 
 • “Good to Great companies” en Ferrari als voorbeeld voor kenmerken van succes
 • Wat zijn de wetmatigheden van fusies en hoe kun je deze herkennen en beïnvloeden
 • Hoe werkt strategievorming: the rise and fall of successful organisations

ik heb interesse