De leiderschapsagenda en uw eigen karakter - Module LI-1
  • Zicht op eigen gedrag en het gedrag van anderen aan de hand van de Myers Briggs Type Indicator (MBTI)
  • Persoonlijk ontwikkelingsplan om je sterktes uit te bouwen en minder hinder te hebben van je minder sterke kanten 

Ontwikkelen van je emotionele intelligentie - Module LI-2
  • Waarom komen mensen met een hoog EQ gemakkelijker door het leven, zowel in groepen, teams, organisaties als in hun privé leven?
  • Waarom zijn mensen met een hoog EQ vele malen productiever?
  • Hoe ontwikkel ik in mijn persoonlijke situatie mijn EQ?

De ontwikkeling van hoogpresterende teams - Module LI-3
  • Hoe ziet een gefaseerde ontwikkeling van hoogpresterende teams er uit
  • Wat is de rol en invloed van de leider
  • Hoe zet ik energie op een groep zodat het een team wordt
  • Hoe voer ik het dappere gesprek op gedrag

ik heb interesse